Σε 10": Τι είναι το φαινόμενο Placebo;

Mentality 10 Team

Γράφει:
Mentality 10 Team

* Η στήλη σε "10 δευτερόλεπτα" μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε κάτι στα γρήγορα ή να μας δώσει μία αφορμή να το ψάξουμε καλύτερα.


H λέξη "placebo" προέρχεται απο τα λατινικά και σημαίνει "θα ευχαριστήσω". Το "placebo effect", είναι φαινόμενο αυθυποβολής. Placebo, ονομάζεται το φαινόμενο, κατά το οποίο, κάποιος ασθενής λαμβάνει ένα «εικονικό» φάρμακο, δηλαδή ένα φάρμακο χωρίς δραστική ουσία, για τη θεραπεία της ασθένειάς του. Ο ασθενής, λόγω και μόνο της πεποίθησής του ότι λαμβάνει φάρμακο, παρουσιάζει βελτίωση. Το φαινόμενο Placebo εμφανίζεται σε ποσοστό πάνω του 30% των ασθενών που λαμβάνουν οποιοδήποτε φάρμακο.