Σε 10": Πότε ανακαλύφθηκε ο τροχός;

Mentality 10 Team

Γράφει:
Mentality 10 Team

* Η στήλη σε "10 δευτερόλεπτα" μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε κάτι στα γρήγορα ή να μας δώσει μία αφορμή να το ψάξουμε καλύτερα.


Ως γνωστών, ο τροχός είναι κυκλικού σχήματος κατασκευή που περιστρέφεται γύρω από άξονα και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες και αρχαιότερες εφευρέσεις. Πότε εφευρέθηκε όμως; Η παλαιότερη μαρτυρία την οποία έχουμε για τη χρήση του τροχού, προέρχεται από πήλινες επιγραφές που βρέθηκαν στην περιοχή της Μεσοποταμίας και χρονολογούνται από το 4500 π.Χ. Θεωρείται πως αυτοί που τον ανακάλυψαν πρώτοι ήταν οι Σουμέριοι, αρχικά ως εργαλείο κατασκευής κεραμικών και ήταν πέτρινος.

Η χρήση του σε μιας πρώτης μορφής οχήματα για μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, ξεκίνησε σύμφωνα με τους Αρχαιολόγους το 3500 π.Χ. περίπου, επίσης στη Μεσοποταμία. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την ανακάλυψη πέτρινων επιγραφών της εποχής όπου απεικονίζονται δίτροχα πολεμικά άρματα, τεχνολογία την οποία αντέγραψαν την ίδια εποχή και οι Αιγύπτιοι.

Σαν εργαλείο μεταφοράς, ο τροχός θεωρείται η εξέλιξη των κυκλικών κορμών και ράβδων που χρησιμοποιούνταν την εποχή του Χαλκού για τη μεταφορά βαριών αντικειμένων. Αρχαιολογικά ευρήματα, δείχνουν πως τον τροχό χρησιμοποιούσαν και στην Κεντρική Αμερική περίπου την ίδια εποχή με τους Σουμέριους, κυρίως όμως ως παιδικό παιχνίδι και όχι ως εργαλείο.