Πόσα ελληνικά χωριά φέρουν το όνομα "Άγιος Γεώργιος";

Mentality 10 Team

Γράφει:
Mentality 10 Team

Πολλά χωριά στην Ελλάδα έχουν το ίδιο όνομα. Ο Άγιος Γεώργιος, πάντως, έχει τα πρωτεία!


Πολλά χωριά στην Ελλάδα έχουν το ίδιο όνομα. Άγιος Νικόλαος, Πύργος, Παλαιοχώρι. Τα πρωτεία στην... επανάληψη έχει ο Άγιος Γεώργιος.

Στην Ελλάδα υπάρχουν... 98 (!) χωριά με το όνομα αυτό!

Ο μόνος τρόπος να τα ξεχωρίσεις, είναι η ευρύτερη περιοχή.