Ποιο μέταλλο έχει πάρει το όνομά του από την Κύπρο;

Mentality 10 Team

Γράφει:
Mentality 10 Team

Μάθετε πώς η Κύπρος συνδέεται με την λατινική και αγγλική ονομασία ενός μετάλλου.


Η ιστορία της Κύπρου χάνεται στους αιώνες. Η παρουσία εδώ πολλών κατακτητών δεν ήταν ποτέ τυχαία και φυσικά συνδέεται με την γεωγραφική θέση της Κύπρου, αλλά και τις πρώτες ύλες με τις οποίες τους προμήθευε.

Ένα από αυτά τα υλικά, σήμερα λέγεται ουσιαστικά «Κύπρος» ή "κυπριακό" στη λατινική του ονομασία.

copper2busgs

Μιλαμε φυσικά για τον χαλκό! Που εμείς τον λέμε «χαλκό», αλλά στα λατινικά είναι ο «Cuprum» και στα αγγλικά είναι ο «copper». Η πρώτη λατινική ονομασία του χαλκού ήταν «aes Cyprium» που σημαίνει «μέταλλο της Κύπρου». Στην πορεία των ετών για συντομία έγινε «Cuprum». Στα ισπανικά ο χαλκός είναι «cobre», στα γαλλικά «cuivre»!

82398 118140166 copper

Όλα αυτά φυσικά, γιατί η Κύπρος ήταν πλούσια σε χαλκό κάνοντας μεγάλες εξαγωγές.