Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν βρέθηκε μπροστά στον «Γόρδιο δεσμό»;

Mentality 10 Team

Γράφει:
Mentality 10 Team

Οι ιστορικές εκδοχές σε μία στιγμή όπου καταγράφηκε η αποφασιστικότητα του Μακεδόνα βασιλιά.


Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ποιος είναι ο «Γόρδιος δεσμός»; Με τον όρο «Γόρδιος δεσμός» εννοείται -σύμφωνα με τις φιλολογικές μαρτυρίες- ο περίπλοκος κόμπος από φλοιό κρανιάς που έδενε το άρμα του Γόρδιου, πατέρα του Μίδα και αρχαίου βασιλέα της Φρυγίας.

Alexander cuts the Gordian Knot

Ο Μέγας Αλέξανδρος κόβει τον Γόρδιο δεσμό. Πίνακας του Ζαν Σιμόν Μπαρτελεμύ.


Τι σήμαινε αν κάποιος έλυνε τον περίπλοκο αυτό κόμπο;

Σύμφωνα με την κρατούσα παράδοση, όποιος έλυε τον Γόρδιο δεσμό, θα κυριαρχούσε στην Ασία.

Τι έκανε λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος όταν βρέθηκε μπροστά σ’ αυτή την πρόκληση;

Η εκδοχή που γνωρίζουμε οι περισσότεροι, είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έβγαλε το σπαθί του από τη θήκη του και έκοψε τον «Γόρδιο δεσμό», λέγοντας μάλιστα και τη φράση «ό,τι δεν μπορεί να λυθεί, μπορεί να κοπεί». Σ’ εμάς έφτασε ως «ό,τι δεν λύνεται, κόβεται» που έχει λίγο διαφορετική έννοια.

Alexander the Greata4

Όμως αυτή η εκδοχή, είναι μάλλον λιγότερο πιθανή από την άλλη. Ότι δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έκοψε τον «Γόρδιο δεσμό», αλλά... τον έλυσε! Ο κόμπος ήταν δεμένος στο άρμα του Γόρδιου. Ο Αριστόβουλος, που ήταν πιθανώς αυτόπτης μάρτυς, αναφέρει ότι τον έλυσε αφαιρώντας τον πύρο από το τιμόνι του άρματος, όπου συγκρατείτο ο δεσμός του ζυγού! Τόσο απλά!

Επιστημονικά μιλώντας, η λύση του «Γόρδιου δεσμού», παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο. Με ποιο τρόπο δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος τον έλυσε.